Home Kraniosakral Healing

Kraniosakral Healing

Kraniosakralhealing

 

Kraniosakralhealing er god til skuldre, nakke, overkrop, bevidsthedsudvikling, koncentrationsbesvær, hovedpine, hvis du er spændt op, indlæringsproblemer, migræne,  følgevirkninger efter kraniebrud/hjernerystelse, piskesmæld, træthedssyndrom, øjne-og øreproblemer, tinnitus, allergier, luftveje.

Den sætter chakraerne i gang og fjerner temperament, depression, sorg og  mindreværdsfølelser.

Inden healingen

vil der være en samtale hvor jeg clairvoyant går ind og kigger på, hvilken healingsform der vil være den rigtige for dig

Efter healingen

vil der igen være en samtale hvor vi gennemgår, hvad der er blevet arbejdet med samt eventuelt råd og vejledning