Home Hvad betyder esoterisk?

Hvad betyder esoterisk?

Hvad betyder esoterisk?

Flere har spurgt mig: Hvad betyder esoterisk? – Det får du et lille svar på her 🙂

Esoterisme er en videnskab som er impirisk d.v.s  erfaringsbaseret og betyder den indre psykologi

Esoterisk indsigt vinder igennem erfaring, kontakten imellem bevidstheden og en energitilstand.